Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:06

Nón mê che đầu
Gậy bị cầm tay
Người ăn mày vào thành phố

Cộc… cộc… cộc:
- Tôi đói?!
- Mời bác bát cháo này!

Cộc… cộc… cộc:
- Tôi khát?!
- Mời bác ly nước này!

Cộc… cộc… cộc:
- Tôi rét?!
- Áo tôi đây, mời bác!?

Cộc… cộc… cộc:
- Cho tôi công lý?!
- Hãy tự mình giành lấy
Nếu muốn cháu con không phải ăn mày!


1988

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999