Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 13:56

Sẽ chẳng bao giờ tôi nói yêu em
Nhưng nỗi yêu ai mà cấm được
Dù tóc tôi điểm nhiều sợi bạc
Còn em, trẻ đến se lòng!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999