Hàng dừa đung đưa
Đủng đỉnh xe bò
Chở nước sớm trưa
Phú Quốc như xưa.
Thơm mùi mắm mặn
Đất đỏ con đường
Phú Quốc như xưa…

Bến đợi thuyền về
Chàng ngư phủ say
Mặt trời nghiêng ngả
Ngõ hẹp xóm Cồn
Phú Quốc như xưa…

Đêm buông trăng mơ
Anh cầm tay em
Dạo bên Dinh Cậu

Sóng mãi hôn bờ
Phú Quốc như xưa…


Phú Quốc - 1982

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999