Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:11

Chợt nhận ra bên đường hành quân
Nâm nấm cỏ dầy ngây thơ trắng nở
Lòng ấm lại những ngày quê Mẹ
Vạt đê làng xanh suốt thuở chăn trâu.


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999