Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:31

Dã quỳ trong mưa
Buồn như em khóc


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999