Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:33

Bố làm nhà báo hại
Mẹ cô giáo dở dang
Bà già nua lẫn cẫn
Con lũ học trò ngang

Khoai trồng không ra củ
Lúa cấy chẳng đậu bông
Con bán rau đầu chợ
Công an đuổi chạy vòng

Lương hết tháng chưa hết
Tiền không gạo cũng không
Con đòi áo đòi sách
Chồng ngó vợ muốn khùng!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999