Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:05

Cho Út Phương Nam

Nhỏ bé – lớn lao
Yếu mềm – mạnh mẽ
Con
Chiếc neo
Đỡ cha giữa đời bão gió!

Trái tim mệt mỏi
Chân tay rã rời
Đất liền mù khơi
Con tàu mong manh muốn đắm
Cha sắp buông xuôi!

Tiếng cười con đánh thức tim cha
Bàn tay nhỏ níu cha vào cuộc sống!

Không thể mệt mỏi
Không thể rã rời
Không thể buông xuôi!

Tựa vào con
Cha
chèo chống
và hy vọng


1989

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999