Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 13:57

Chiều xuống chậm nắng vàng hoe Bãi Ngự
Cát như tơ viền xanh rượi bóng đừa
Ngôi nhà nhỏ ru mình trên bến vắng
Cô lẻ con thuyền chao sóng đung đưa.


Đảo Nam Du – 1984

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999