Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:25

Đi đường

Đường xa đất đỏ bụi mù
Tây Ninh trưa ắng vù vù xe lôi
Nghiêng dù che nắng cho tôi
Cảm ơn em, biết nói lời chi đây?


Viếng

Nàng bao nhiêu tuổi chồng chưa?
Viếng nàng tôi đội nắng trưa sém mày
Chân chồn gối mỏi mà say
Lên chùa hương khói ngất ngây má hồng


Cầu

Trắng tươi bông huệ em cầm
Tay thon nâng thẻ hương trầm thơm bay
Cầu trời cho được duyên may
Xót lòng lũ trẻ ăn mày cứ van!


Mong

Người cầu phúc cầu tài
Cúi đầu lạy Đức Phật
Ta mong được yêu đời
Như nụ cười Di Lặc


Núi Bà Đen Rằm tháng Giêng 1991

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999