Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:14

Ngôi sao tắt rồi, ánh sáng gửi cho đêm
Anh ngã xuống rồi thư vẫn đến em
Anh muốn dõi về em mãi mãi
Để tái sinh trong mắt em tìm!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999