Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:21

Mấy tháng ròng mài miệt với đồng hoang
Ra thị xã gặp chôm chôm đỏ chợ
Lòng chợt nhớ vải thiều vườn Mẹ
Tháng Năm này tu hú về chưa?


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999