Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:14

Giữa mênh mông tàu mong chút lặng bờ
Giờ căng xích cựa mình trên bến đỗ
Tàu lại muốn tung hoành trên biển dữ
Sóng dội thân tàu là cuộn sóng khơi xa!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999