Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:05

Là Trái Đất
Tôi
Nhà địa chất
Là Vũ Trụ
Tôi
Nhà thám hiểm không – thời gian.

Ngày ngày
Cần mẫn
Tôi khoan
Từng milimet
micromet
Lòng tôi – Trái Đất

Ngày ngày
Tôi bay
Nhanh hơn
300.000 kilomet – giây
Vào hồn tôi – Vũ Trụ

Không tìm mỏ quý
Không phát hiện thiên hà
Tôi tìm trong Tôi
Vực sâu thấp hèn
Đỉnh non cao thượng
Bể đau buồn
Vụn quặng niềm vui
Bình nguyên yêu thương
Hang hốc hận thù
Và ánh sao
Hy Vọng

Là nhà địa chất
Tôi khoan tận tâm tận lực
Là nhà thám hiểm không – thời gian
Tôi bay tận tim tận óc.

Ngày ngày
Tôi
Phát hiện Tôi
Ngày ngày
Tôi
Sáng tạo Tôi.


1986

Nguồn: Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999