Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:13

Trưa Đồ Sơn sóng dội xao bờ
Tôi hái cho ai chùm phượng cuối mùa
Biển chuyển màu thu hoa nhớ nắng
Gói sắc hè trong những cánh nơ.


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999