Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2015 14:14

Lũ sứa dương ô nhởn nhơ trong biển
Nói với nhau thế này:
- Chỉ tại nước ghét ghen ngăn trở
Không thì tớ vút lên mây!


Nguồn: Hà Văn Thuỳ, Thời gian gom nhặt, NXB Trẻ, 1999