15.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
29 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Kỳ (17 bài)
- Tô Thiên Tước (1 bài)
- Cống Sư Thái (1 bài)
- Chu Đức Nhuận (1 bài)
- Tiền Tể (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/12/2008 04:07 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/08/2014 16:57 bởi hongha83
Dương Duy Trinh 楊維楨 (1296-1370) tự Liêm Phu 廉夫, hiệu Thiết Nhai 鐵崖, Thiết Địch đạo nhân 鐵笛道人, người Cối Kê (nay là Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang), là nhà thư pháp, nhà thơ cuối đời Nguyên. Ông sống vào thời kỳ đại loạn, phiêu bạt khắp nơi, tính tình khoáng đạt, cùng với Lục Cư Nhân, Tiền Duy Thiện được gọi chung là Nguyên mạt tam cao sĩ. Thư pháp của ông lấy pháp của Hán Tấn, lĩnh hội được chương thảo của Sách Tĩnh, đồng thời dung hoà chương thảo, lệ thư và hành thư làm một, phát triển theo lối riêng. Thơ ông nhiều tứ hay, súc tích, có một số bài được truyền tụng. Tác phẩm có Thành Nam xướng hoạ thi sách 城南唱和詩冊, Chân Kính am mộ duyên sơ quyển 真鏡庵募緣疏卷.