Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thiên Tước (1 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Phạm Kỳ (17 bài)
- Cống Sư Thái (1 bài)
- Tiền Tể (2 bài)
Tạo ngày 29/11/2018 14:21 bởi tôn tiền tử
Chu Đức Nhuận 朱德潤 (1294-1365) tự Trạch Dân 澤民, hiệu Tuy Dương sơn nhân 睢陽山人, người Tuy Dương (nay thuộc Hà Nam), dời đến ngụ ở Ngô Trung, được tiến cử làm hàn lâm ứng phụng. Cuối năm Diên Hựu đời Nguyên Nhân Tông, kiêm biên tu quốc sử viện. Thơ ông vạch trần sự đen tối của đương thời, ông còn là một học giả nổi tiếng đời Nguyên. Tác phẩm có Tồn Phục Trai tập.