Lên thuyền như trái dưa, Tiểu Tiểu
Thiếu phụ xinh hát điệu "Trúc chi"
Tiếng ca lại chuyển không hầu
Chồng điên không khiến quay đầu qua sông

tửu tận tình do tại