Trăm dặm đường xa ngựa ruổi giong
Thơ đề giọt máu núi Thanh Phong
Thiên thai dòng nước hoa đào ấy
Nào giống Ba Lăng nước vẫn trong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)