26/09/2022 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Vương thị phụ
題王氏婦

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 17:13

 

Nguyên tác

介馬馱馱百里程,
清風嶺上血書成。
祇應劉阮桃花水,
不似巴陵漢水清。

Phiên âm

Giới mã đà đà bách lý trình,
Thanh Phong lĩnh thượng huyết thư thành.
Kỳ ưng Lưu Nguyễn đào hoa thuỷ,
Bất tự Ba Lăng hán thuỷ thanh.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Trăm dặm đường xa ngựa ruổi giong
Thơ đề giọt máu núi Thanh Phong
Thiên thai dòng nước hoa đào ấy
Nào giống Ba Lăng nước vẫn trong
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Đề Vương thị phụ