Hồ Lộc Đầu Hác lang ca xướng
Dã uyên ương không đậu đầu thuyền
Vì chàng ca múa, quy tiên
Trân châu không tiếc kim tiền chẳng ham

tửu tận tình do tại