Cành tây ai buộc ngựa
Ngựa hý hoa bay đầy
Hoa bay người ngớ ngẩn
Khỏi ngắt hoa làm chi

tửu tận tình do tại