Nghi Nam xanh tốt xuân về
Giai nhân xuân ốm eo se mấy phần
Chim én trước nhà sứ quân
Dẫn con bay nhập quây quần màn che

tửu tận tình do tại