Chưa có đánh giá nào
37 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Mới nhất

Tạo ngày 02/02/2022 23:05 bởi Vanachi
Elle était fille, elle était amoureuse.
Malfilâtre.

(Nàng là một thiếu nữ, nàng đang yêu.
Malfilâtre.)