Rồi u được đưa đến một nhà xa lạ…
Mà thôi con, khỏi nghe u kể lại… -
“U ơi u, con buồn tái, buồn tê,
Con muốn nôn, ơi u thân yêu:
Con muốn khóc, muốn gào to hết cỡ!..”
- Ơi con gái bé bỏng, chắc con đang khó ở;
Xin Chúa rủ lòng thương và giúp đỡ con tôi!
Vậy muốn xin gì, con hãy xin đi thôi…
Để u vẩy ít nước thánh cho con nhé,
Người con nóng như than… - “Con đâu ốm:
U… có hay, con đã yêu rồi đây”
- Ơi con gái u, xin Chúa ở bên con ngay!-
Và u già nguyện cầu cho cô gái,
Đôi tay già nua đưa lên làm dấu thánh.