Người giả bộ biết tỏ ra máu lạnh,
Chứ Tachiana yêu chân thành hết lòng hết dạ
Và tất nhiên nàng dồn cả tâm can
Cho tình yêu như đứa trẻ đáng yêu.
Nàng không nói: cứ thư thư, xem sao đã -
Vì làm thế ta đẩy tình yêu càng cao giá
Nói đúng ra, đưa bạn tình vào lưới đã giăng;
Trước hết ta kích vào thói háo danh,
Lúc hy vọng, có lúc phải phân vân, nghe nghóng
Ta đầy đoạ con tim, rồi sau đó
Cho bạn tình sống lại bằng lửa hờn ghen
Nếu không họ cũng buồn khi hưởng niềm hân hoan,
Tù nhân láu cá đang trong hào vây chặt
Ngày đêm sẵn sàng vượt tường giam đặc biệt.