Tôi biết nhiều cô khó gần, khó tiếp xúc,
Họ lạnh lẽo, trong sáng như ngày đông rét mướt,
Họ khắt khe không dễ mua chuộc, rủ rê,
Đầu óc bình thường không hiểu được họ đâu;
Tôi kinh ngạc vì họ sao cao ngạo
Pha lòng tốt tự nhiên trong người họ,
Và thật lòng bỏ chạy tránh thật xa
Và tưởng như, tôi đọc mà thêm sợ thêm lo,
Trên trán họ như cửa địa ngục in dòng chữ:
Hãy để lại hy vọng ở đây mãi mãi.
Khơi tình yêu nơi họ là tai hoạ lớn rồi,
Họ quen doạ dẫm người cho thoả niềm vui.
Và có lẽ, dọc sông Nhêva hai bờ kè đá
Quý vị chắc gặp nhiều quý cô như thế quá.