Trong số những người say mê ngoan ngoãn
Giữa các quý cô khác người quái đản,
Tôi từng thấy nhiều người sỹ diện thờ ơ
Nghe ta thở dài nẫu ruột và hết lời khen.
Tôi thấy gì khi trong lòng được phen kinh ngạc?
Những người đó cư xử thật nghiêm khắc,
Họ doạ dẫm người yêu rất nhát gan,
Và họ lại biết thu hút tình yêu,
Dù ít nhất bằng lộ chiêu thương xót
Dù ít nhất, bằng âm thanh lời nói
Đôi khi tưởng là rõ mềm dịu hơn,
Với thái độ mù quáng luôn cả tin
Ta lại thấy một người yêu đang trẻ tuổi
Chạy theo mãi một bóng hổng mộng tưởng.