Cầu Trời nếu tôi có đi vũ hội
Hay trước lúc chia tay, phải ngồi lại
Cũng không gặp sinh viên chủng viện đội khăn vàng
Không giáp mặt viện sỹ mang mũ che tóc bồng!
Tôi không thích thứ tiếng Nga hoàn toàn hoàn mỹ,
Nói trơn tuột, không hề sai ngữ pháp,
Như đôi môi hồng thiếu vắng nụ cười.
Có thể là, thật không may cho tôi
Rồi có lúc, xuất hiện người đẹp đời mới,
Họ thấu hiểu lời van nài của các tạp chí,
Bắt ta học ngữ pháp rõ là nhiều,
Cứ mở mồm, nói thành thơ đủ điều;
Nhưng tôi thấy…có gì liên quan tới tôi nhỉ?
Tôi vẫn sẽ trung thành với thời xưa cổ.