Thưa bạn của tôi, vậy là có tốt?
Cũng có thể, là do ý thượng đế,
Một mai tôi không thể làm nhà thơ,
Quỷ ma mới sẽ nhập vào hồn tôi,
Và lời răn đe của Pheb tôi xem nhẹ,
Tôi hạ mình viết loại văn xuôi ngoan đạo;
Tiểu thuyết trở về cách làm cũ và bây giờ
Tôi bước vào hoàng hôn vui vẻ cuộc đời.
Tôi sẽ không miêu tả tận cùng tội ác
Gây bao khổ đau giấu trong lòng suốt,
Nhưng giản đơn tôi kể nốt anh nghe
Những câu chuyện của một gia đình Nga,
Những mơ mộng của tình yêu bao hấp dẫn
Và tính cách của nước ta thời xưa cổ.