Vậy có trách Tachiana lỗi gì hơn cả?
Có phải tại nàng hồn nhiên dễ tin quá
Chưa một lần nếm cảnh bị dối lừa
Và luôn tin vào mơ ước nàng chọn rồi?
Có đáng trách vì yêu không sành nghệ thuật,
Chỉ biết phục tùng con tim ra mệnh lệnh,
Vì trước sau nàng giữ một niềm tin,
Vì nàng được ban tặng từ Trời cao nên
Trí tưởng tượng tuyệt vời luôn nhanh nhạy,
Cả đầu óc và ý trí luôn sống động,
Và cái đầu biết suy nghĩ kiểu cách riêng
Còn trái tim vừa bốc lửa vừa dịu dàng hơn?
Lẽ nào các vị không tha cho nàng tất cả
Vì cái lỗi mê say đến nhẹ dạ?