Tachiana hỡi, Ơi Tachiana yêu dấu!
Ở bên em, mắt tôi luôn lệ nhoà đau đớn;
Em rơi vào tay tên bạo chúa hợp thời
Số phận em đã trao gửi xong rồi.
Em sẽ chết, em yêu ơi; nhưng trước hết
Hy vọng rực cháy trong lòng em tha thiết
Em chào mời niềm vui sướng tối tăm rồi,
Em nếm qua niềm hân hoan trong đời
Em sẽ uống liều thuốc độc quá nhiều ham muốn,
Bao mơ ước theo chân em khắp chốn:
Đi đến đâu cũng tưởng tượng không thôi
Nơi cưu mang những hẹn hò may mắn lứa đôi;
Khắp mọi chỗ, mọi nơi trước mặt em chỉ gặp
Kẻ cám dỗ em được ban do số phận.