30/01/2023 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XV
XV

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/05/2022 14:36

 

Nguyên tác

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Везде, везде перед тобой
Твой искуситель роковой.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tachiana hỡi, Ơi Tachiana yêu dấu!
Em ở cạnh, mắt tôi luôn lệ nhoà đau đáu;
Em rơi vào tay tên bạo chúa hợp thời
Số phận em đã trao gửi xong rồi.
Em sẽ chết, em yêu ơi; nhưng trước hết
Hy vọng rực cháy trong lòng em tha thiết
Em chào mời niềm vui sướng tối tăm rồi,
Em nếm qua chút hạnh phúc trong đời
Em sẽ uống liều thuốc độc quá nhiều ham muốn,
Bao mơ ước theo chân em khắp chốn:
Đi đến đâu cũng tưởng tượng không thôi
Nơi cưu mang những hẹn hò may mắn lứa đôi;
Khắp mọi chỗ, mọi nơi mà em chỉ gặp
Kẻ cám dỗ được ban do nhân duyên xếp đặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XV