Và thật bõ công chờ…Nàng mở mắt;
Rồi reo lớn: Đây đúng là chàng thật!
Ôi trời ơi! một ngày đi rồi một đêm qua
Nàng mơ thấy một mình, người nóng ran
Nhìn vào đâu cũng thấy bóng chàng; tất mọi thứ
Như ma lực diệu kỳ, nói không nghỉ
Kể cho nàng về chàng. Nàng thấy buồn
Nghe nhiều lời dù rất là dịu dàng,
Cả ánh mắt đám người hầu càng săn đón,
Nàng chìm đắm trong nỗi lòng buồn chán,
Không thích nghe có khách đến chơi nhà,
Oán: khách gì sao mà rảnh quá đà,
Khách khứa đến mà chẳng hề báo trước,
Chẳng ý tứ cứ ở lâu phát ngán.