Nàng tưởng tượng mình là nhân vật nữ?
Dưới ngòi bút nàng thích, hoá thân trong con chữ,
Thành những Klaxira, Yulia, Đelfina,
Tachiana đi giữa tĩnh lặng rừng xanh,
Một mình lang thang, trong tay - sách nguy hiểm,
Nàng tìm kiếm và tìm ra trong truyện
Cơn cuồng nhiệt và mơ mộng ẩn trong nàng,
Trải rộng lòng để thành người đa đoan,
Thở dài thườn thượt, vận vào thân đủ thứ,
Mua niềm vui của người, vay nỗi buồn người khác,
Trong thanh vắng, nàng nhắc thầm đến thuộc lòng
Thư nàng viết cho người trong mộng trẻ trung…
Nhưng nhân vật của ta, có là ai đi nữa,
Cũng không phải Gradison là chắc chắn.