Tachiana để hồn bay lơ lửng,
Mắt chăm chú nhìn vầng trăng trôi nổi…
Bỗng trong đầu một ý nghĩ nảy sinh…
“Khoan đợi đã, u hãy để con lại một mình.
U ơi, hãy mang cho con bút cùng ít giấy,
Hãy đẩy bàn gần con; Con sắp nằm ngủ đấy;
Chào u nhé.” Và nàng ở lại có một mình.
Bốn bề im lặng. Ánh trăng chiếu tưng bừng.
Một tay dựa mặt bàn, nàng ngồi viết.
Trong đầu nàng chỉ có bóng Evghênhi xuất hiện,
Và trong thư chưa nghĩ được sâu xa
Toát lên mối tình trinh nữ yêu thiết tha
Thư viết xong, nàng cầm lên gấp lại…
Tachiana hỡi, thư viết cho ai nhận?