- Ối, u ơi, làm ơn giúp con với.-
“Con yêu hỡi, cần gì con cứ nói “.
- U đừng nghĩ… nói thật… có nghi ngờ…
Nhưng u thấy… ấy! Xin u đừng chối từ. -
“Bạn của u ơi, vừa hay có Trời phù trợ”
- Vậy nhờ u bí mật sai cháu u đi hộ
Cầm thư này gửi ông Ô… đến tận nhà…
Ông láng giềng… u nhớ bảo cậu ta -
Dù nửa lời không bao giờ được hé,
Bắt cậu ta không được lộ tên con nhé… -
“Đưa cho ai, hở con gái thân yêu?
U bây giờ thật chậm hiểu làm sao.
Hàng xóm bốn chung quanh đông phát sợ;
Con định gửi cho ai, làm sao u biết được”.