Hai người chọn đi theo đường ngắn nhất,
Để về nhà, xe phóng nhanh hết sức.
Và giờ đây ta hãy thử trộm nghe
Qua những lời hai anh bạn đổi trao:
- Thế nào đấy Ônhêghin? anh có chán. -
“Cũng quen rồi, Lenski “. - Nhưng trông anh buồn lắm
Vẻ như ngán quá. - “Không vẫn thế thôi.
Nhưng trên đồng, trời đất đã tối rồi;
Nhanh hơn nữa! đi thôi, Andryuska nhé!
Ôi những chỗ hôm nay thăm chán thế!
Mà tiện lời: bác gái Larina giản dị khác thường,
Nhưng thật đáng yêu bác chủ nhà đã già;
Tôi đang sợ món nước pha việt quất,
Họ mời uống, có khi gây hoạ mất.