Giữa lúc đó, việc Ônhêghin thăm viếng
Ghé qua nhà Larina gây ấn tượng lớn
Khiến mọi người càng bàn tán rất nhiều
Và mua vui cho hàng xóm láng giềng.
Ai cũng trổ tài đoán dài đoán ngắn.
Ai cũng thầm thì đưa ra phán đoán,
Nào đùa vui, nào phán xét không phải không sai,
Người đưa tin khách là chú rể của Tachiana,
Lại có kẻ khăng khăng như đinh đóng cột,
Chuyện lễ cưới đã bàn xong tuốt tuột,
Nhưng tạm dừng vì một lý do là
Nhẫn cưới mốt đi kiếm mãi mà chưa ra.
Còn câu chuyện chàng Lenski sắp cưới
Cả hai họ quyết xong từ lâu lắm.