Ơi nhà thơ của Tiệc hội, nỗi buồn bải hoải,
Giá có bạn ở đây để tôi nhờ vả
Nêu cùng bạn một yêu cầu không nhỏ, ấy là
Có thể làm bạn lo, bạn thân của tôi à:
Hãy chuyển thành nhạc, thơ sao càng độc đáo
Nỗi lòng kể trong thư của cô gái
Nàng đang yêu nồng cháy viết bằng chữ nước ngoài.
Bạn ở đâu, xin hãy đến đây nào,
Chào bạn, tôi trao vào tay bạn nguyên quyền hạn…
Nhưng quanh bạn toàn đá nhìn phát chán,
Trái tim không quen nghe tiếng ngợi ca,
Bạn một mình, dưới bầu trời Phần Lan bao la,
Đang đi dạo không sao mà hiểu nổi,
Không thấu hiểu nỗi lòng tôi đau khổ.