Trời sẩm tối; trên bàn, ấm xamôva đã nhóm
Nước đang réo trong bình trông sáng bóng
Ấm pha trà Trung Quốc được hâm nóng để trên;
Một làn hơi nước nhẹ mỏng bay cao lên.
Tay cầm ấm, Ônga rót trà luôn ra chén,
Nước chè sẫm màu, thơm ngon, đầy hấp dẫn,
Cậu bé mang kem sữa đặt sẵn lên bàn;
Tachiana kề bên cửa sổ ở gần,
Nàng phả nhẹ hơi thở trùm lên ô kính,
Mải suy nghĩ, ơi tâm hồn đáng mến,
Đầu ngón tay thanh tú viết từ từ
Mặt kính trong bị hơi nước phủ mờ mờ
Hai chữ cái Ô và E nhìn đậm nét,
Chữ cái đứng đầu họ, tên đầy thân thiết.