Đầu óc mọi người nay mịt mờ sương khói,
Nghe giảng đạo đức, ta buồn ngủ không cưỡng nổi,
Tội ác thành đáng yêu, đọc truyện thử mà xem,
Ta thấy rằng cái xấu thường chiến thắng luôn luôn.
Hồi nào truyện kinh hoàng trong văn thơ Anh quốc
Các cô gái mới lớn đọc xong không ngủ được,
Thì ngày nay, thành nhân vật họ say mê
Đó hoặc là Quỷ hút máu giàu suy tư,
Hay Menmôt - người lang thang ủ rũ,
Hay nhân vật Korsar và Giứt trường sinh bất tử,
Hay nhân vật Sbôga huyền bí khác thường.
Huân tước Bairơn nhờ cầu kỳ mà thành công,
Ông lồng vào thơ lãng mạn buồn chán ngấy
Thói ích kỷ đã hết phương cứu chữa đấy.