Tôi biết: có yêu cầu các quý cô trước hết
Phải biết đọc tiếng Nga. Đúng là, Sợ phát khiếp!
Liệu tôi có thể hình dung hết họ như sau
Với tạp chí “Thiện ý” có trong tay!
Tôi trông cậy các vị, các nhà thơ của tôi hỡi;
Không đúng ư? Người đẹp đáng yêu để theo đuổi
Mà đúng ra do lỗi của chính ta,
Các vị bí mật viết tặng họ thơ ca,
Rồi dâng hiến trái tim cho người đẹp,
Chẳng phải mọi người đều học tiếng Nga ì ạch
Vừa kém cỏi, vừa chật vật, khó khăn,
Đều bóp méo tiếng Nga theo cách đáng yêu,
Chính họ nói tiếng nước ngoài nghe xa lạ
Liệu đã thành tiếng mẹ đẻ của ta ngọng nghịu?