Quan Thành văn tập 觀成文集 là một trước tác bao gồm nhiều thể loại (câu đối, thơ, văn tế v.v...) của Phạm Thận Duật.

 

Câu đối - 對聯

Thơ - 詩