挽嫩溪秀裴父喪

仙翁胡不百年壽,
弔客新從萬里來。

 

Vãn Nộn Khê tú Bùi phụ tang

Tiên ông hồ bất bách niên thọ,
Điếu khách tân tòng vạn lý lai.


Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập (Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Cớ sao thế tiên ông, luống chẳng được trăm năm tuổi thọ
Xin được làm điếu khách, đành theo đòi vạn dặm đến đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiên ông sao chẳng trăm năm thọ
Điếu khách đành theo vạn dặm về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời