Cô Xạ non xa có mỹ nhân
Dưới trăng trong tuyết đẹp vô ngần
Ví tay nàng đỡ muôn cành lá
Ngào ngạt hương hoa hết thảy xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)