Vạn đội chẳng ồn ào
Nghìn non ấm áp sao
Kình nghê bồi đạo quán
Hồng nhạn vững tường cao
Công tích tôn đồng trụ
Tâm thành cửa ngọc trao
Ơn ghi, quân hãy rút
Cho xứng lời ngày nào


Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)