Kèn sáo mấy hồi vang, ngoại cảnh sao trời, đau đớn lòng mộng khách
Sênh ca nơi nào vọng, đoạn đường đưa tiễn xa lạ gót phong thu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)