奉和御製己卯元日

萬安宮裡吉祥羅,
天子知年樂意多。
桃果三千看再熟,
韶葩九十慶初和。

 

Phụng hoạ ngự chế “Kỷ Mão nguyên nhật”

Vạn an cung lý cát tường la,
Thiên tử tri niên lạc ý đa.
Đào quả tam thiên khan tái thục,
Thiều ba cửu thập khánh sơ hoà.

 

Dịch nghĩa

Điềm lành muôn phần yên ổn đã bày rõ nơi cung cấm
Đấng Thiên tử khai bút năm mới, nhiều ý tứ vui
Xem quả đào tiên ba nghìn năm lại chín
Mừng chín chục thiều quang mới đem lại khí hoà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Trong cung điềm tốt khắp nơi nơi
Khai bút vua ta ý cực vui
Đào quả ba nghìn nay lại chín
Thiều quang chín chục chớm xuân tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Điềm tốt trong cung toả khắp nơi,
Nhà Vua khai bút ý toàn vui.
Ba nghìn năm lại xem đào chín,
Chín chục thiều quang sinh khí hồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời