Khăn áo ngắm nhìn mưa móc gội,
Tóc da cùng nhận ánh dương hoa.

Đảo xuống lộn lên, tên họ các anh tài núp dưới,
Cùng rồi đứng chót, ánh sáng bậc thiên tử liền bên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)